«Τσιμπάει» το κόστος υλικών στις οικοδομές- Πάνω ρεύμα και μηχανισμοί θυρών

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών το Δ ́ τρίμηνο του 2019 παρουσίασε μείωση 0,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2018. Ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% συγκρινόμενος με το αμέσως προηγούμενο τ΄ριμηνο (Γ ́ τρίμηνο 2019).

Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές-εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Σε 12μηνη βάση (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019) ο μέσος δείκτης παρουσίασε μείωση 0,4%, έναντι του 2018.

Το κόστος των υλικών αυξάνεται

Σχετικά με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών του Δ ́ τριμήνου 2019 παρουσίασε αύξηση 0,3% , σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2018. Η αύξηση κατά 0,3%, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,7% και στη μη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Υλικών.
Ο Γενικός Δείκτης κατά το Δ ́ τρίμηνο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Γ ́ τριμήνου 2019 παρουσίασε επίσης αύξηση 0,2%. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,1% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,4%.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Ρεύμα και μηχανισμοί συρόμενων θυρών

Στις επιμέρους κατηγορίες των υλικών, ανατιμήσεις καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο σε: Ηλεκτρική ενέργεια (6,2), Μηχανισμούς συρόμενων θυρών (5,8%), Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (2,7%), Κιγκλιδώματα σιδερένια (1,8%), Μαρμαρόσκονη (1,8%), ‘Αμμο λατομείου (1,4%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (1,3%), Διακόπτες (1,3%), Κουφώματα αλουμινίου (1,3), Γρανίτες (1,1%), Κιγκλιδώματα αλουμινίου (1,1%), Μαρμαρόπλακες (1%), Ανελκυστήρες (0,9%), Μηχανισμούς γκαραζόπορτας (0,8%), Αγωγούς χάλκινους (0,6%) και Θερμαντικά σώματα (0,5%). Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Έτοιμο σκυρόδεμα (0,4%), Σίδηρο οπλισμού (1,1%), Ασβέστη (1,3%), Τσιμέντο (1,9%) και Ασφαλτόπανα (2,1%).