Β. Ψάλτης – Alpha Bank: Αναλαμβάνουμε να στηρίξουμε το άλμα της ελληνικής οικονομίας προς το αύριο”

“Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να επιτύχουμε τον οικονομικό, τεχνολογικό και θεσμικό μετασχηματισμό της οικονομίας μας, με γνώμονα την εξωστρέφεια και την παραγωγή, αντί για τον εύκολο πλουτισμό. Αρκεί, όλοι μας, τράπεζες, επιχειρήσεις και φυσικά, το πολιτικό σύστημα να επιλέξουμε μία ουσιαστική τομή με το παρελθόν, μια ριζική αλλαγή προσανατολισμού. Ειδικά οι τράπεζες, πρέπει να εστιάσουμε ενεργά στη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Με ορθολογική αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων και δανεισμό που δεν στοχεύει στην κατανάλωση, επιδιώκουμε τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, θέσεις μόνιμης απασχόλησης και διάχυση της ανάπτυξης στο κοινωνικό σύνολο”, σημειώνει σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής,  ο Διευθύνων Σύμβουλος της AlphaBank κ. Βασίλης Ψάλτης.

Πιστεύει ακράδαντα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης προσφέρει αναπτυξιακή ευκαιρία ιστορικών διαστάσεων. Ο κ. Ψάλτης, με την ευκαιρία της πρώτης πετυχημένης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για καθαρά επενδυτικούς σκοπούς, δηλώνει πως χρέος των τραπεζών είναι να κινητοποιήσουν και να εμπλέξουν τον επιχειρηματικό κόσμο στη διαδικασία ανάπτυξης και επενδύσεων και υπόσχεται πως η Τράπεζά του θα λειτουργήσει ως σύμβουλος και καθοδηγητής για την εκπόνηση χρηματοδοτήσιμων επενδυτικών σχεδίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Της δικής μας γενιάς το όραμα, δεν μπορεί παρά να είναι η αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας και ο μετασχηματισμός της οικονομίας μας. Πρόκειται για ηράκλειο άθλο, η επίτευξη του οποίου θα οδηγήσει επιχειρήσεις και τράπεζες σε ρόλο πρωταγωνιστικό όχι μόνον στην χώρα μας αλλά και στην ευρύτερη γειτονιά. Το όραμά μας λοιπόν έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων που θα διασφαλίσουν τη μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας αλλά και με την εμπέδωση νέας κουλτούρας στην κοινωνική και οικονομική ζωή”.

Όσον αφορά την ετοιμότητα της AlphaBank να χρηματοδοτήσει την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ο Βασίλης Ψάλτης σημειώνει: “Έχουμε και τη γνώση και τις ιδέες και το εξειδικευμένο προσωπικό να στηρίξουμε μια νέα επιχειρηματικότητα που θέλει να υπερβεί τις αγκυλώσεις του παρελθόντος προκειμένου να εφαρμόσει σύγχρονα μοντέλα εταιρικής διακυβέρνησης, να αξιοποιήσει επιχειρηματικές συνεργασίες με άλλες οικονομικές μονάδες για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και, τελικά, να διαμορφώσει αξιόπιστα επιχειρησιακά σχέδια. Μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ. ευρώ, ανέλαβα προσωπικά, και αναλαμβάνουμε συνολικά ως όμιλος,την ευθύνη να στηρίξουμε το άλμα της ελληνικής οικονομίας προς το αύριο. Όπως εμείς τολμήσαμε, έτσι προσδοκούμε οι νέοι επιχειρηματίες να καλύψουν το δικό τους μέρος της διαδρομής. Δηλαδή, να υιοθετήσουν μία κουλτούρα ανάπτυξης ισχυρής υποδομής και όχι κατ’ ανάγκη άμεσης απόδοσης, και βεβαίως, να δείξουν εμπράκτως και με τόλμη ότι πιστεύουν στις δυνάμεις τους και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν το επιχειρηματικό ρίσκο που αναλογεί στις φιλοδοξίες αυτές”.

Σχολιάζοντας της επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τονίζει: “Η αύξηση ήταν μία εξαιρετικά απαιτητική διαδικασία, καθώς έπρεπε, μεταξύ άλλων, να διασκεδάσουμε την καχυποψία μερίδας επενδυτών, που τα τελευταία χρόνια, όχι αδικαιολόγητα, έχουν συνδέσει τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στις τράπεζες με την κάλυψη κεφαλαιακών κενών. Το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, με πλήρη προστασία της αξίας των μετόχων μας, αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο που παρουσιάσαμε για την πρώτη αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα από το 2008. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που μας επιτρέπει να πρωταγωνιστήσουμε στη χρηματοδοτική στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις του στρατηγικού μας σχεδίου, να επιτύχουμε διψήφια ποσοστά κερδοφορίας, πάνω από 10% και να μοιράσουμε πάλι, από την χρήση του 2023, μέρισμα, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι μέτοχοι”.

Μιλώντας για το όραμά του για την Τράπεζα ο CEO της Alpha Bank τονίζει: “Η Τράπεζα που οραματίζομαι είναι ενεργός φορέας προόδουκαι πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας. Έχει ισχυρό αποτύπωμα στηρίζοντας την κοινωνία και αναγνωρίζοντας την απαίτηση, ειδικά των νεότερων γενεών, για βιωσιμότητα, διαφάνεια και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση. Είναι πυλώνας προσέλκυσης και ανάπτυξης ταλέντου και, τελικά, εταίρος αλλαγής, δίπλα σε εκείνους που θέλουν να προχωρήσουν, που τολμούν να θέσουν στόχους και να τους συνδέσουν με νέες ευκαιρίες και συνεργασίες”.