Βιντζηλαίος και Δωδώνη κατέθεσαν προσφορά για Creta Farm

Η «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.» («Εταιρεία») ανακοίνωσε πως την 18η Νοεμβρίου 2019 και
ώρα 21:00 έληξε η προθεσμία που είχαν οι υποψήφιοι επενδυτές να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του ενεργητικού της εταιρείας.

Υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές από δύο επενδυτικά σχήματα, η μία από την Impala Investment, μέτοχο της Λακωνικής Τροφίμων του επιχειρηματία Δημήτρη Βιντζηλαίου και η δεύτερη από την Lime Capital, το fund που ελέγχει τη γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩNH.
Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη του στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της εταιρείας.