Αυτοδιαχείριση: Διανέμονται 2 εκατ. ευρώ σε δημιουργούς και δικαιούχους

Τη Δευτέρα 12 Ιουλίου ξεκινά η αποστολή των εκκαθαρίσεων προς τους δημιουργούς και δικαιούχους για τη Διανομή Ιουνίου 2021, μετά τις αποφάσεις που έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Αυτοδιαχείρισης.

Συγκεκριμένα, χθες, 7 Ιουλίου, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης του έτους 2020 και άνοιξε ο δρόμος για να πάρουν χρήματα οι δικαιούχοι.

Το συνολικό ποσό προς διανομή είναι 2 εκατ. ευρώ (μικτό) από τις ακόλουθες πηγές εσόδων: Δημόσια Εκτέλεση (background music), Συναυλίες (live), Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Μηχανικά, Επιγραμμικές χρήσεις (online) και Δικαιώματα Εξωτερικού. Επίκειται, δε, η διανομή της εύλογης αμοιβής στην αμέσως επόμενη Διανομή Δεκεμβρίου 2021.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, έγινε αναφορά στη σημαντική πρόοδο του Οργανισμού κατά την περυσινή χρονιά, όσον αφορά την ολοκλήρωση σημαντικών συμφωνιών αδειοδότησης με μεγάλους χρήστες, ενώσεις και σωματεία χρηστών.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι τα μέλη του Οργανισμού με απευθείας σύμβαση, λόγω της εισδοχής πολλών νέων μελών, συνθετών, στιχουργών και κληρονόμων δικαιωμάτων, από όλο το φάσμα του Ελληνικού Τραγουδιού, υπερβαίνουν τα 1.000 πλέον, ενώ τα εκπροσωπούμενα ελληνικά και ξένα έργα ανέρχονται σε 25,5 εκατ. συνολικά.

Να σημειωθεί ότι η Αυτοδιαχείριση έχει συνάψει πάνω από 75 συμβάσεις  εκπροσώπησης με ομολόγους οργανισμούς του εξωτερικού, ενώ επίσης εκπροσωπεί σημαντικούς Έλληνες και ξένους εκδότες μουσικής.