Αύξηση 4,7% του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) παρουσίασε αύξηση 4,7% τον Δεκέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018.  Ο Δείκτης του Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,6%.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018, παρουσίασε οριακή αύξηση 0,4%.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 4,7%  τον Δεκέμβριο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2018, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 4,6%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης ως εξής (οι μεταβολές είναι ποσοστιαίες):

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 15,0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 8,7
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 2,2
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα,
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 1,5
Κατασκευή ειδών ένδυσης 1,1
Βιομηχανία τροφίμων 0,5
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες -0,3
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων -1,4
Παραγωγή βασικών μετάλλων -1,5
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη -4,7

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 5,0%.
Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης ως εξής (οι μεταβολές είναι ποσοστιαίες):
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 16,1
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 2,1
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 1,6
Παραγωγή προϊόντων καπνού 1,6
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 1,2
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 1,1
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού -2,4
Εξόρυξη μεταλλευμάτων -2,6
Παραγωγή βασικών μετάλλων -2,9
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού -69,8