Ανάκαμψη των εσόδων της βιομηχανίας τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2020

Μείωση 3,5% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο του 2020 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Νοέμβριο του 2020, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία το Δεκέμβριο του 2020 παρουσίασε σημαντική αύξηση 13,9%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, παρουσίασε μείωση 12,1%.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 3,5% τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2019, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Μείωση κατά 12,1% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.
  • Μείωση κατά 3,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής ειδών ένδυσης, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου.2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Μείωση κατά 6,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
  • Μείωση κατά 2,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 13,9% τον μήνα Δεκέμβριο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2020, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 17,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων.
  • Αύξηση κατά 13,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
  • Αύξηση κατά 16,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
  • Αύξηση κατά 10,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.