Χωρίς προβλέψεις του «Επιτελικού Κράτους-Γεραπετρίτη» το νομοσχέδιο Χατζηδάκη για το περιβάλλον

Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, εκτός από τις εκκρεμείς συντάξεις κληρονόμησε και την υπόθεση Φουρθιώτη.

Το νομοσχέδιο του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, περί επιτελικού κράτους, ήταν το πρώτο που η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσε και ψήφισε (νόμος 4622/2019) όταν κέρδισε τις εκλογές του Ιουνίου του 2019. Το έκανε για να δείξει ότι κάτι αλλάζει κατά τη σύνταξη των νομοσχεδίων και ότι αυτά συντάσσονται ακολουθώντας κανόνες βέλτιστων πρακτικών νομοθέτησης έτσι ώστε να αναλύεται τεκμηριωμένα η σκοπιμότητά του και να υπηρετείται πραγματικά το δημόσιο συμφέρον με την ευρεία έννοια και όχι με τη στενή συντεχνιακή έννοια του δημοσίου ή την έννοια του στενού ιδιωτικού συμφέροντος χωρίς ανταλλάγματα για το ευρύ δημόσιο συμφέρον.

Μεταξύ των καλών πρακτικών στο άρθρο 64 του νόμου 4622/2019 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας. Η επιτροπή αυτή αξιολογεί και γνωμοδοτεί σχετικά με την εφαρμογή και τήρηση των αρχών της Καλής Νομοθέτησης στα σχέδια νόμων, τροπολογιών, πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, κανονιστικών διαταγμάτων. Συγκεκριμένα (α) διερευνά τη συνταγματικότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων και τη συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, ιδιαίτερα δε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), όπου αυτό απαιτείται, (β) ελέγχει την πληρότητα των υπό επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων, ιδίως αναφορικά με τις καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις, εξετάζοντας παράλληλα τα συνοδευτικά τους έγγραφα, (γ) εξετάζει ζητήματα επικαλύψεων και συγκρούσεων των διατάξεων των υπό επεξεργασία ρυθμιστικών κειμένων με διατάξεις του ισχύοντος δικαίου, (δ) αξιολογεί την ποιότητα των Αναλύσεων Συνεπειών Ρύθμισης σε ό,τι αφορά τις ποσοτικές και ποιοτικές τους διαστάσεις και τη ρεαλιστική αποτύπωση των μεγεθών, ποσοτικών ή ποιοτικών, που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές.

Φαίνεται όμως ότι αυτές οι βέλτιστες πρακτικές ξεχάστηκαν πολύ γρήγορα αφού δεν έχουν εφαρμοστεί σε κανένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Αυτή την περίοδο εν μέσω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, η κυβέρνηση επέλεξε να προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες, ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο για τον Εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. Ένα νομοθέτημα το οποίο αριθμεί 130 άρθρα, από τα οποία μόλις τα 66 είχαν τεθεί στην πρόσφατη διαβούλευση και τα οποία συγκέντρωσαν 1.579 σχόλια, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος και ενδεικτικός του ενδιαφέροντος.

O κ. Χατζηδάκης στη Βουλή την Τρίτη 28 Απριλίου 2020 κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου δεν απάντησε σε ερώτηση για την έλλειψη της γνωμοδότησης του άρθρου 64, αλλά κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση γιατί δεν αντέδρασε σε άλλα νομοσχέδια που δεν είχαν την σχετική γνωμμοδότηση.

Σχετικά με τη διαβούλευση,  ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση και ότι οι δύο οδηγίες που ενσωματώνονται και αυτές δόθηκαν στη διαβούλευση. Αυτό είναι αλήθεια,  αλλά ο κ. Χατζηδάκης δεν είπε ότι τα άρθρα των δύο οδηγιών ήταν μόλις 16. Άρα 66 άρθρα του νομοσχεδίου και 16 άρθρα των δύο οδηγιών που δόθηκαν στη διαβούλευση σύνολο ίσον 82 άρθρα από το σύνολο των 130 του νομοσχεδίου. Συνεπώς έλειπαν από την διαβούλευση 48 άρθρα.

Ο υπουργός αντέτεινε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ευρωπαϊκές προβλέψεις και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Ελλάδας την επόμενη ημέρα της πανδημίας του κορωνοϊού, γιατί η χώρα χρειάζεται επενδύσεις και οι οποίες δεν γίνονταν καθώς οι αδειοδοτήσεις τους καθυστερούσαν μέχρι 8 χρόνια ενώ τώρα οι αδειοδοτήσεις θα χρειάζονται 150 ημέρες.