Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση επιβολής μέτρων προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων λόγω κορωνοϊού

Επίσης δημοσιεύτηκε η απόφαση για το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιβολή μέτρων προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται η επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων, θρησκευτικών τελετών που πραγματοποιούνται μέσω της διενέργειας πομπής και των πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων στο σύνολο της Επικράτειας, από την 16η.9.2020 έως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-1.

ΚΥΑ 3952-15.9.2020 Προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων

Επίσης δημοσιεύτηκε η απόφαση για το ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή
κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας.

ΚΥΑ -3949- Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις