Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού

Δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 28/12/2020 στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τη σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Διαχείρισης Εμβολιασμού για τον κορωνοϊό COVID-19. Η επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαμόρφωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Εθνικού Προγράμματος για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού της χώρας από τον κορωνοϊό COVID-19, με στόχο τον έγκαιρο και ασφαλή
εμβολιασμό όλων των ομάδων του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) τη διαμόρφωση του Προγράμματος για τον εμβολιασμό και των επιμέρους αναγκαίων δράσεών του,

β) τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος και τον καθορισμό των φορέων υλοποίησής του,

γ) την παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και την αξιολόγηση και αναθεώρησή του,

δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων των φορέων υλοποίησης των δράσεων του Προγράμματος,

ε) τη μελέτη και ανάλυση όλων των αναφυόμενων θεσμικών ή άλλων ζητημάτων σχετικά με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης ή τροποποίησής του, με βάση τις εκάστοτε συνθήκες,

στ) την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
δ) τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
ε) τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Γ.Ε.Θ.Α.) ή έναν εκπρόσωπο του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. που ορίζεται από τον Αρχηγό του, ως μέλη.

Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρο:
α) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
β) ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών,
γ) μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 στην Ελλάδα,

Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργοί, μετακλητοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανάλογα με το αντικείμενο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.