ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκαν οι πτωχεύσεις το 2018

Το 2018 οι κηρυχθείσες πτωχεύσεις ανέρχονται σε 82 έναντι 114 το 2017, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28,1%, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣΤΑΤ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την περίοδο 2009 – 2018 ανέρχεται σε 15,4%.
Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, από την ανάλυση των στοιχείων του χρονικού διαστήματος 2009 – 2018, παρατηρείται μείωση των πτωχεύσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 16,3% στις ατομικές επιχειρήσεις, 9,1% στις προσωπικές εταιρείες και 17,2% στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.
Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν το έτος 2018, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev.2), παρατηρείται ότι οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου – επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών με ποσοστό 46,3%, ακολουθούν  ο τομέας της μεταποίησης με 24,4%, ο τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης με 13,4% και ο τομέας των κατασκευών με 4,9%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) συνέλεξε τα στοιχεία ως προς τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, έτους 2018.
Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα Πρωτοδικεία της Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις.  Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις.