Φιλί ζωής στο συνεταιρισμό ΘΕΣγάλα από το Πρωτοδικείο που δέχτηκε τη συμφωνία εξυγίανσης

Δεκτή έγινε η συμφωνία εξυγίανσης του συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα από το Πρωτοδικείο Λάρισας με αποτέλεσμα να δίνεται το φιλί της ζωής στην εταιρεία και ελπίδες για ένα καλύτερο βιώσιμο μέλλον. Το Πρωτοδικείο της Λάρισας εξέδωσε την υπ. αριθμ. 5/2020 δικαστική απόφαση με την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα και επικυρώνεται η από 24/10/2019 συμφωνία εξυγίανσης μεταξύ του Συνεταιρισμού και των πιστωτών του.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, ενέκρινε το master plan του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα, κρίνοντας βιώσιμο το αναπτυξιακό σχέδιο που κατέθεσε ο Συνεταιρισμός, μετά και από συμφωνία με τους πιστωτές του. Η θετική αυτή εξέλιξη επιτρέπει αφενός στο θεσσαλικό Συνεταιρισμό την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής του δραστηριότητας, αφετέρου ικανοποιεί μια μεγάλη μερίδα των πιστωτών του, δίνοντας ανάσα στους παραγωγούς-μέλη του Συνεταιρισμού.

Ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα έχει ήδη προχωρήσει σε οργανωτική αναδιάρθρωση, συνάπτοντας συνεργασία με καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της αγοράς. Πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το νέο στρατηγικό πλάνο, το οποίο βασίστηκε σε ανάλυση της αγοράς και αξιολόγηση των οικονομοτεχνικών στοιχείων του Συνεταιρισμού.

Η νέα στρατηγική του Συνεταιρισμού προβλέπει τρεις βασικούς πυλώνες:

1.Έμφαση και ανάπτυξη στην πρωτογενή παραγωγική διαδικασία με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του προϊόντος

2.Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών για την ενίσχυση των καναλιών διανομής

3.Περαιτέρω βελτιστοποίηση απόδοσης με τον εξορθολογισμό των δαπανών

Η εφαρμογή του νέου στρατηγικού σχεδίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα αυτού να είναι σύντομα ορατά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.