Γ. Χαντζηνικολάου (πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών): Πέντε επιφυλάξεις επί του νομοσχεδίου Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου.

Πέντε επιφυλάξεις έθεσε η πλευρά των τραπεζών κατά την ακρόαση των φορέων στη Βουλή για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας». Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών εκπροσωπήθηκε αρχικά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Γιώργο Χαντζηνικολάου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς. Ο κ. Χαντζηνικολάου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί θεμελιώδες νομοθέτημα, καθώς συγκεντρώνει μία σειρά διάσπαρτων νόμων και επί μέρους διατάξεων. Από αυτή την άποψη «συμφωνούμε πλήρως» ανέφερε όπως και από το γεγονός ότι μεταφέρει την οδηγία 1023/2019 της ΕΕ για την αφερεγγυότητα και τη δεύτερη ευκαιρία. Επίσης, συμφωνεί με το ότι περιλαμβάνει φορολογικές διατάξεις για τη μεταβίβαση ακινήτων. Αντίθετα εξέφρασε πέντε βασικές επιφυλάξεις:

1. Η πρώτη επιφύλαξη σχετίζεται με τις περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει οφειλή μόνο προς τράπεζες. Σε αυτή την περίπτωση ζήτησε να υπάρχει δυνατότητα διμερούς απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης και να μην υπάρχει η περίπλοκη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Ανέφερε πως οι τράπεζες έχουν κάνει ρυθμίσεις οφειλών ύψους 18 δισ. ευρώ προ covid ενώ προχώρησαν σε αναστολές πληρωμών για 370.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες ύψους 20 δισ. ευρώ λόγω covid.

2. Η δεύτερη επιφύλαξη που εξέφρασε αφορά στο χρόνο και τον βαθμό εφαρμογής του νόμου. Όπως ανέφερε, ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης και η υλοποίηση των εξωδικαστικών διαδικασιών μπορεί να καταστήσουν αναποτελεσματικό τον νόμο και επεσήμανε χαρακτηριστικά τις εκκρεμότητες που νόμου Κατσέλη, 10 χρόνια μετά την εφαρμογή του. Αναρωτήθηκε εάν τα δικαστήρια θα έχουν τις υποδομές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προβλέψεις του νόμου.

3. Η τρίτη επιφύλαξη αφορά στη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων και ζήτησε τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν προσβάσιμα περιουσιακά στοιχεία ο νόμος να είναι πιο αυστηρός και το φυσικό πρόσωπο να μπορεί να απαλλαγεί από τις οφειλές μόνο μέσα από την πτώχευση και όχι μέσα από εξωδικαστικό τρόπο ρύθμισης οφειλών.
Επίσης, οι τράπεζες δεν συμφωνούν με το να μπορούν και οι ενήμεροι οφειλέτες να εντάσσονται στο νόμο.

4. Η τέταρτη επιφύλαξη αφορά στο χρόνο απαλλαγής του οφειλέτη από τον χαρακτηρισμό του μη δόλιου πτωχεύσαντος. Είπε ότι προβλέπεται ο χρόνος να είναι τρία έτη, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί και και σε ένα έτος, διαφωνώντας με τον συντομότερο χρονικό διάστημα

5. Η πέμπτη επιφύλαξη που διατύπωσε αφορούν στα κριτήρια της επιδότησης των δόσεων καθώς δίνεται η ευκαιρία σε οφειλέτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (εφόσον δεν έχουν καθυστερήσει για χρονικό διάστημα άνω των 90 ημερών τις οφειλές τους) να λαμβάνουν επιδότηση για την αποπληρωμή δανείων με εξασφάλιση της κύριας κατοικίας για πέντε έτη από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης.

Σε ερώτηση που τέθηκε από βουλευτή εάν οι τράπεζες θα συμμετάσχουν στον φορέα που θα μεταβιβάζονται τα ακίνητα που θα κατάσχονται την απάντηση έδωσε η γενική γραμματέας της Ελληνικής Ενωσης Τράπεζων, Χαρούλα Απαλλαγάκη, η οποία ανέφερε πως «δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε αφού δεν υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις λειτουργίας».

Μετά την τοποθέτηση του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το λόγο πήρε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ο οποίος εμφανώς ανακουφισμένος μπόρεσε να αντιπαρατεθεί στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι το νομοσχέδιο είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζών.

Η αλήθεια είναι πως οι τράπεζες έχουν τις δικές τους επιφυλάξεις, όπως όλοι οι φορείς, αλλά αυτό που προέκυψε από την πρώτη ακρόαση των φορέων – ακολουθεί δεύτερη την ερχόμενη Δευτέρα – είναι ότι το νομοσχέδιο αφενός δεν προστατεύει την κύρια κατοικία αφετέρου είναι ανεφάρμοστο ως προς το σκέλος της γρήγορης διεκπεραίωσης των υποθέσεων από τα δικαστήρια.

Χαρ. Σεβαστίδης (Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων): «Θα αποτύχει», η Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας