Η διασύνδεση της Κρήτης μειώνει το κόστος για τους καταναλωτές

Πάνω από 355 εκατ. ευρώ ήταν η επιβάρυνση των καταναλωτών το 2020 μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για την κάλυψη του κόστους ηλεκτροδότησης της Κρήτης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή του Δικτύου που παρουσιάστηκαν σήμερα σε ημερίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Το κόστος αυτό θα μειωθεί με τη λειτουργία της «μικρής» διασύνδεσης Πελοποννήσου – Χανίων η οποία θα μπορεί να καλύπτει το 30-35% των αναγκών ηλεκτροδότησης του νησιού και θα μηδενιστεί με τη λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης Ηράκλειο – Αττική που προσδιορίζεται για το 2023.

Αντικείμενο της ημερίδας ήταν η μετάβαση της Κρήτης από το καθεστώς του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού σε εκείνο του Μικρού Συνδεδεμένου Συστήματος που επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς. Πάντως επισημάνθηκε στην ημερίδα ότι μέχρι τη λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης θα πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργία / εφεδρεία οι υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής για να καλύπτουν τη ζήτηση σε περίπτωση βλάβης ή σε περιόδους συντήρησης της διασύνδεσης.

Η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε στην παρέμβασή της τα πολλαπλά οφέλη της διασύνδεσης που είναι η μείωση της εκπομπής ρύπων από τις πετρελαϊκές μονάδες του νησιού, η εξοικονόμηση εκατομμυρίων ευρώ για τους καταναλωτές από τη μείωση των ΥΚΩ, η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας του νησιού, η απελευθέρωση του δυναμικού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που μπορούν να εγκατασταθούν στο νησί. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ Γιάννης Γιαρέντης σημείωσε επ’ αυτού πως θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο επιμέρους λογαριασμός για τις ΑΠΕ του νησιού πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ώστε να μην χρειαστούν διορθώσεις όταν τεθεί σε λειτουργία η μεγάλη διασύνδεση.

Η μικρή διασύνδεση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία άμεσα, μετά την ψήφιση νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αλλαγή του καθεστώτος του νησιού, τη μεταβίβαση του συστήματος Υψηλής Τάσης της Κρήτης στον ΑΔΜΗΕ και την εφαρμογή μεταβατικού πλαισίου μέχρι τη λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης που θα καλύπτει το σύνολο των φορτίων του νησιού. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη κυμαίνεται στις 3,3 τεραβατώρες ετησίως (στην ηπειρωτική χώρα αντίστοιχα είναι 50 τεραβατώρες). Η αιχμή του φορτίου στο νησί είναι 700 μεγαβάτ ενώ η ισχύς των διασυνδέσεων είναι 150 μεγαβάτ για τη μικρή και 1000 μεγαβάτ για τη μεγάλη.