Η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία για να πάρουν τα χρήματά τους οι πρώην εργαζόμενοι της Ελευθεροτυπίας (Χ. Κ. Τεγόπουλος)

Παραμένει το προνόμιο υπέρ των τραπεζών για όλες τις πτωχεύσεις μετά τον Αύγουστο του 2015

Η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία την Πέμπτη 30/7/20 προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι όροι των πτωχεύσεων που έγιναν πριν τον Αύγουστο του 2015 και συγκεκριμένα επαναφέρει ρητώς το προνόμιο των εργαζομένων έναντι των τραπεζών για τις συγκεκριμένες πτωχεύσεις που ίσχυε μέχρι τότε αλλά καταργήθηκε με την τροποποίηση του άρθρου 977 ΚΠολΔ του νόμου 4335/2015 ενώ προς αυτή τη λύση εναρμονίστηκε στη συνέχεια και ο Πτωχευτικός Κώδικας με τη περίπτωση 19 της υποπαραγράφου Γ3 του άρθρου2 του νόμου 4336/2015.

Έτσι, προς άρση της οποιασδήποτε ερμηνευτικής αμφισβήτησης ήταν αναγκαίο να αποσαφηνισθεί ότι οι νέες διατάξεις για το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων θα εφαρμοστούν μόνο για όσους πλειστηριασμούς στηρίζονται σε διαδικασία εκτέλεσης που ξεκίνησε μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 ή σε πτωχεύσεις που κηρύχθηκαν μετά την 19η Αυγούστου 2015. Κατά λογική ακολουθία, η διανομή διενεργείται άμεσα ακόμη και στην περίπτωση της άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αποσκοπεί στο να πλήξει την κατάταξη των πιστωτών κατά παράβαση της παραπάνω αληθούς ερμηνείας των νόμων 4335 και 4336/2015.

Όπως έχει γίνει γνωστό μετά την πτώχευση της Χ.Κ. Τεγόπουλος Α.Ε. που εξέδιδε τις εφημερίδα Ελευθεροτυπία το 2014 και τον πλειστηριασμό του ακινήτου που στέγαζε τα γραφεία της εφημερίδας προέκυψε ένα μεγάλο ποσό για τους εργαζόμενους της εφημερίδας, η διανομή του οποίου θα γινόταν εντός του Ιουλίου 2020. Όμως δύο τράπεζες η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς έκαναν προσφυγή κατά του πίνακα διανομής με αποτέλεσμα να μην γίνει η διανομή.

Πλέον ανοίγει ο δρόμος για να λάβουν οι εργαζόμενοι μέρος των ποσών που τους οφείλονται από την εταιρεία Χ.Κ. Τεγόπουλος Α.Ε. αλλά ισχύει για όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις που υπήρχε σύγχυση και διχογνωμία για την ισχύ ή όχι του προνομίου υπέρ των εργαζομένων και όχι υπέρ των τραπεζών. 

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας – Ίδρυση και καταστατικό του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.) και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Όπως ανέφερε η κυρία Δήμητρα Παπουτσάκη, εκ των δικηγόρων και συμπαραστάτρια όλα αυτά τα χρόνια στην διεκδίκηση των οφειλομένων, σε μήνυμα προς του εργαζόμενους «δεν ζητήσαμε φωτογραφική διάταξη, ζητήσαμε να ερμηνεύσει ο Έλληνας νομοθέτης τη βούλησή του.  Κι αυτό έγινε. Γι’ αυτό το αίτημα είχε απήχηση σε όλα τα κόμματα, που με κοινωνική ευαισθησία κι ιστορική ευθύνη, παραμέρισαν πολιτικές σκοπιμότητες κι ιδιοτέλειες. Κι ευχαριστούμε λοιπόν κι όλους τους πολιτικούς παράγοντες, που στα υπουργικά γραφεία ή στα γραφεία των κομμάτων, άκουσαν το αίτημα, αναζήτησαν την πραγματική ερμηνεία και δούλεψαν για να έχουμε τη σημερινή τροπολογία και την αιτιολογική της έκθεση.»