Κέρδη-έκπληξη από Deutsche Bank δείχνει να αποδίδει η αναδιοργάνωση

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα τρίτου τριμήνου 2020, επιτυγχάνοντας καθαρά κέρδη 182 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις που έκαναν αναφορά σε ζημιές 114 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου σηματοδοτούν την επιστροφή στην κερδοφορία μετά από ζημιές  77 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Να σημειωθεί πως το τρίτο τρίμηνο του 2019 η τράπεζα είχε σημειώσει καθαρή ζημιά 832 εκατ. όταν ξεκίνησε να υλοποιεί ένα μεγάλο σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε 273 εκατ., προσθέτοντας στα 761 εκατ. ευρώ του δευτέρου τριμήνου και στα 506 εκατ. του πρώτου τριμήνου.

Το πιστωτικό ίδρυμα επωφελήθηκε ιδιαίτερα από την ισχυρή απόδοση της επενδυτικής τραπεζικής, όπου τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν 43% και ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ, λόγω της αύξησης 47% των εσόδων του τμήματος σταθερού εισοδήματος και νομισμάτων.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της τράπεζας το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 5,9 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι 5,3 δισ. το τρίτο τρίμηνο του 2019.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας βασικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 13,3% σε σύγκριση με 13,4% πριν από ένα χρόνο.
Τα συνολικά έξοδα από τόκους ανήλθαν σε 5,2 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο έναντι 5,8 δισ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Η Deutsche Bank συνεχίζει να υλοποιεί το πλάνο αναδιάρθρωσης που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2019 σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος και να επιστρέψει σε βιώσιμη κερδοφορία.