Νέος CEO στην ΕΤΑΔ ο Στέφανος Βλαστός, μεταγραφή από Grivalia

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) ανακοινώνει το διορισμό τριών νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ), συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ισχύ από 28 Νοεμβρίου 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ, μοναδικής μετόχου της ΕΤΑΔ, σε συνέχεια της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, της Εντεταλμένου Συμβούλου και ενός μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ, αξιολόγησε και επέλεξε στελέχη με μακρά επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και γνώσεις στη διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας:

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΑΔ Στέφανος Βλαστός, ο οποίος έχει πλούσιο βιογραφικό και κυρίως σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

1. Στέφανος Δ. Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Άκης Μαρκάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Το σημερινό επταμελές ΔΣ συμπληρώνεται από τα μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ. που διορίστηκαν στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΤΑΔ, με ημερομηνία 15.02.2018.
Η ΕΤΑΔ θα συνεχίσει την υλοποίηση του Επιχειρηματικούτης Πλάνου, με βασικές προτεραιότητες την ωρίμανση, αποτίμηση και βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων, όπως και την αύξηση των εσόδωντης. Η επίτευξη των στόχων αυτών αναμένεται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, στην προσέλκυση επενδύσεων και στη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παρατίθενται σύντομα Βιογραφικά Σημειώματα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ:
1. Στέφανος Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Στέφανος Δ. Βλαστός είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το VrijeUniversiteitBrussel (VUB) και ΜΒΑ από το SDA Bocconi, καθώς και το NYU SternSchool of Business (πρόγραμμα ανταλλαγής). Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς όπως ο τραπεζικός, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο τουρισμός και η πληροφορική στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Υπήρξε διευθυντικό στέλεχος στη Γαλλική εταιρεία συμβούλων YLIOS Ελλάς, στέλεχος στην BearSterns International (νυν JP Morgan Chase & Co), στην Credit Commercial de France (νυν HSBC Bank) και στην Banque des Dépȏts CH (νυν EFG Intl). Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος σε εταιρίες του ComMIT Γκρουπ-ΔΙΑΣ Ventures και Ειδικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Τα τελευταία χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή στην εταιρεία GRIVALIA HospitalityA.E., τουριστικού βραχίονα της GRIVALIA Properties ΑΕΕΑΠ, συμβάλλοντας ενεργά και με επιτυχία στην ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας στο τουριστικό επιχειρείν.
2. Άκης Μαρκάτος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Ο Άκης Μαρκάτος είναι απόφοιτος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, και κάτοχος M.Sc. σε Modern & AppliedOptics από το University of Reading. Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κτηματολογίου και Χαρτογράφησης Α.Ε., Σύμβουλος Διοίκησης στη Forthnet, Διευθυντής Επενδύσεων σεμεγάλο Venture Capital fund στην Ελλάδα, την Attica Ventures, και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurocom Expertise A.E. Επίσης, διετέλεσε Υπεύθυνος των ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Διευθυντής και Ερευνητής του Wolfson Unit στο University College London με αντικείμενο τη μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία, στον τομέα των Optical Fiber Communications. Ακόμα, έχει διατελέσει Σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε θέματα απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, καθώς και εκλεγμένο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ECTA (European Competitive Telecommunications Association) και έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις σε θέματα τηλεπικοινωνιών και χρηματοοικονομικής διαχείρισης έργων τηλεπικοινωνιών και επενδύσεων.
3. Χαρά Βαρδακάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: H Χαρά Βαρδακάρη είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού τίτλου MBA in finance από το Ecoledes Hautes Etudesen Sciences Sociale στο Παρίσι. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική πορεία στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων για χρηματοοικονομικά θέματα και μελέτες σκοπιμότητας για διάφορους κλάδους της οικονομίας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλες ελληνικές τράπεζες και σε θυγατρικές αυτών. Την τελευταία και πλέον δεκαετία, κατέχει τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου στην Πειραιώς Factoring AE, όντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ίδιας εταιρείας από το 2015.