Οριακή πλειοψηφία διαμορφώνεται στη συνέλευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Ενσταση Greenhill

Σε συνέχεια της ψηφοφορίας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σήμερα 22 Απριλίου 2021,  το αποτέλεσμα επί του αιτήματος του μετόχου Greenhill Investments για ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου είναι αρνητικό.

Συγκεκριμένα ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 175.538.858 μετοχές

-υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 55.748.712 μετοχές ή ποσοστό 31,76% των παρισταμένων

-κατά της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 117.809.205 μετοχές ή ποσοστό 66,7% των παρισταμένων

-λευκό ψήφισαν μέτοχοι με 2.700.941 μετοχές

Το επόμενο θέμα που τίθεται προς ψήφιση είναι επίσης αίτημα του μετόχου Greenhill για την ανάκληση των μελών της επιτροπής ελέγχου καθώς αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το οποίος είναι ολιγομελές, ήτοι πενταμελές.
Οι εκπρόσωποι της Greenhill και της Pemanoaro ζήτησαν να αντικατασταθούν ο κ. Κωνσταντίνος Τούμπουρος και η Αθηνά Χατζηπέτρου (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας), καθώς είναι και ελεγκτές και ελεγχόμενοι ενώ ο κ. Τούμπουρος, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Greenhill κ. Βενιέρης στο πρόσωπό του υπάρχει επιπρόσθετα θέμα σύγκρουσης συμφερόντων ως συνδιαχειριστής εταιρείας real estate.Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:

Ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 175.531.988 μετοχές

-υπέρ της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 55.809.212 μετοχές ή ποσοστό 31,79% των παρισταμένων

-κατά της ανάκλησης ψήφισαν μέτοχοι με 117.079.335 μετοχές ή ποσοστό 66,7% των παρισταμένων

-λευκό ψήφισαν μέτοχοι με 2.643.441 μετοχές


Το κρίσιμο θέμα της αύξησης κεφαλαίου

Ακολουθεί συζήτηση και ψηφοφορία για το θέμα της μείωσης κεφαλαίου κατά 212,129 εκατ. ευρώ (προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών) και εν συνεχεία αύξησης κεφαλαίου έως 120 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν δύο διαφορετικές ψηφοφορίες για αυτά τα θέματα.

Ενσταση Greenhill Investments επί του πίνακα μετόχων

Ο εκπρόσωπος της Greenhill Investments, δικηγόρος Βενιέρης έκανε ένσταση επί του πίνακα μετόχων λόγω της συμμετοχής στην συνέλευση τωνν εκπρόθεσμων μετόχων. Το προεδρείο απέριψε την ένσταση, καταχωρώντας στα πρακτικά το αίτημα της Greenhill.

Η ένσταση γίνεται διότι έτσι όπως εξελίσσεται η συνέλευση είναι οριακή η πλειοψηφία που διαμορφώνεται και για την απόφαση περί αύξησης κεφαλαίου, καθώς για την έγκριση της αύξησης χρειάζεται η θετική ψήφος  μετόχων που εκπροσωπούν τα 2/3 του παριστάμενων μετόχων δηλαδή του 66,66%.

Ο εκπρόσωπος της Greenhill κ. Βενιέρης πήρε το λόγο και διατύπωσε τις ενστάσεις του και πάλι απέναντι στη διοίκηση, λέγοντας πως το ζήτημα δεν είναι η μη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου των πελατών του αλλά το ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στη διοίκηση της εταιρείας. Σε ότι αφορά την αύξηση κεφαλαίου δήλωσε ότι εάν η συνέλευση γίνεται νόμιμα και αποφασίσει την αύξηση κεφαλαίου τότε οι πελάτες του θα συμμετέχουν για όσα δικαιώματα έχουν αλλά και για αδιάθετες μετοχές.

Εν αναμονή της ψηφοφορίας ….

Για το θέμα της μείωσης κεφαλαίου ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 175.527.795 μετοχές

-υπέρ της μείωσης κεφαλαίου ψήφισαν μέτοχοι με μετοχές 119784.532 των παρισταμένων ή ποσοστό 68,24%

-κατά της μείωσης κεφαλαίου ψήφισαν μέτοχοι με 55.741.212 μετοχές ή ποσοστό 31,76% των παρισταμένων

-λευκό ψήφισαν μέτοχοι με 2.051 μετοχές