Παϊρης: Προς έκδοση ομολόγου 8,9 εκατ. ευρώ

Η διοίκηση της εταιρείας Παϊρης συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων την 10η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία στην έδρα της εταιρίας (Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300), προκειμένου οι μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάση για την έκδοση εμπραγμάτως εξασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 8.964.000 ευρώ με την εγγύηση της θυγατρικής εταιρείας «EPSH ΕΛΛΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ορισμός των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους δανειστές.

Επίσης, η συνέλευση θα εκλέξει νέο μέλος της επιτροπής ελέγχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10ης Φεβρουαρίου 2020, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς να μεσολαβήσει νεότερη πρόσκληση αυτής, τη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία στην έδρα της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300.