Πλαστικά Θράκης: Νέα μονάδα παραγωγής χειρουργικών μασκών στην Ξάνθη

Σε έκτακτη επένδυση 200.000 ευρώ, προκειμένου να αποκτήσει μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή χειρουργικών μασκών, προχώρησε η “Πλαστικά Θράκης”, σε μια κίνηση την οποία η εταιρεία χαρακτηρίζει επωφελή τόσο επιχειρηματικά, όσο και κοινωνικά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, “η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “THRACE PLASTICS CO S.A.” (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό την υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρησή του, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης δραστηριοποιείται για περισσότερο από 20 χρόνια στην παραγωγή μη υφαντών υφασμάτων από πολυπροπυλένιο, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη από τους παραγωγούς χειρουργικών μασκών και ιατρικών ειδών προστασίας. Η εν λόγω παραγωγή πραγματοποιείται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις των θυγατρικών του Ομίλου στην Ξάνθη και στο Forfar της Σκωτίας. Είναι αυτονόητο ότι στην περίοδο της πανδημίας την οποία διανύουμε τα ως άνω προϊόντα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος με υψηλό το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, έχει αποφασίσει η κάθε μια από τις θυγατρικές αυτές να δώσει προτεραιότητα στην προμήθεια των εν λόγω προϊόντων στους τοπικούς παραγωγούς χειρουργικών μασκών και ιατρικών ειδών προστασίας, στην Ελληνική αγορά και σε αυτή της Μεγάλης Βρετανίας αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, με γνώμονα τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων παραγωγικών της εγκαταστάσεων και υποδομών, όσο και της υψηλής τεχνογνωσίας στον τομέα αυτό, ο Όμιλος προέβη σε έκτακτη επένδυση ύψους 200 χιλ. ευρώ προκειμένου να προσθέσει τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή χειρουργικών μασκών Τύπου Ι, Tύπου ΙΙ και Τύπου ΙΙR.

Σκοπός της απόφασης αυτής ήταν αφενός μεν η αξιοποίηση μιας επωφελούς επιχειρηματικής κίνησης αφετέρου η σημαντική κοινωνική προσφορά.

Η νέα γραμμή παραγωγής έχει ήδη εγκατασταθεί στις παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και η παραγωγική της δυναμικότητα  αναμένεται να φθάσει περίπου τις 100 χιλιάδες μάσκες ανά ημέρα”, καταλήγει η εταιρεία.