Πως η πανδημία του κορωνοϊού έπληξε το ισοζύγιο εξαγωγών-εισαγωγών ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα και υβριδικά ηλεκτρικά που μπορούν να κινηθούν σε συνδυασμό με βενζινοκινητήρα ή πετρελαιοκινητήρα αξίας 8,2 δισ. ευρώ εξήγαγε το 2019 η Ευρωπαϊκή Ενωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat την Τρίτη 4 Αυγούστου 2020. Οι εισαγωγές ηλεκτρικών και υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν σε 7,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το σχετικό ισοζύγιο να είναι πλεονασματικό κατά 1,1 δισ. ευρώ.

Συνολικά, στο εμπόριο ηλεκτρικών και υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2019 κυριαρχούσαν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 69% της αξίας των εισαγωγών της ΕΕ και στο 56% της αξίας των εξαγωγών της ΕΕ. Τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 31% των εισαγωγών και το 44% των εξαγωγών.

Το 2018, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 24% σε σύγκριση με το 2017, ενώ το 2019 αυξήθηκαν κατά 54% σε σύγκριση με το 2018. Οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ 2017 και 2018 (+ 104%), ενώ υπερδιπλασιάστηκαν (+ 208%) μεταξύ 2018 και 2019. Infographic: Extra-EU Trade in electric and hybrid electric cars

Ο κορωνοϊός άλλαξε την τάση

Κατά τους πρώτους τέσσεις μήνες του 2020 (περίοδος Ιανουαρίου-Απριλίου 2020) οι εξαγωγές ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έφθασαν τα 2,9 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλόυ 2019. Ο Απρίλιος 2020 ήταν εξαίρεση, καθώς οι εξαγωγές κατέρρευσαν σε 0,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 0,8 δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019, λόγω της πανδημίας COVID-19.

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης από 1,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019 σε 3,1 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020, με εξαίρεση τον Απρίλιο 2020 που αυξήθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019.

Συνολικά στο τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου το πλεονασματικό ισοζύγιο της ΕΕ έγινε αρνητικό, καθώς οι εισαγωγές 3,1 δισ. υπερκέρασαν τις εξαγωγές 2,9 δισ.  

Κύριοι προορισμοί: Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και ΗΠΑ

Οι κύριοι προορισμοί για τις εξαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων της ΕΕ το 2019 ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (26% των εξαγωγών σε όρους αξίας), η Νορβηγία (22%) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (19%).

Οι εισαγωγές στην ΕΕ προέρχονταν κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες (43% των εισαγωγών σε όρους αξίας), τη Νότια Κορέα (23%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (17%).