Πτώση 3% για χονδρικό εμπόριο στο Γ’ τρίμηνο 2019

Εξέλιξη του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε πως ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο το Γ΄ τρίμηνο 2019 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 3,0% ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου
2019 παρουσίασε μείωση 2,6%.
Ο Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο του Γ΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 0,8%.