Πτώση 5,4% στο βάρος των εμπορευματικών μεταφορών στο α’ τρίμηνο του 2020

Μείωση 5,4% σημειώθηκε στο βάρος των φορτίων/εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα το α’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2019. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών ανήλθε σε 81.568,8 χιλιάδες τόνους, έναντι 86.206,6 χιλ. τόνων κατά το α’ τρίμηνο του 2019. Ενώ, τα τονοχιλιόμετρα ανήλθαν σε 6.326.810,4 χιλ. το α’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση 10,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019, οπότε είχαν ανέλθει σε 7.090.172,2 χιλ.

Από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, προκύπτουν επίσης τα εξής:

*Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων), η σημαντικότερη αύξηση τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Στερεά χύμα». Η σημαντικότερη μείωση τόσο αναφορικά με το βάρος των μεταφερθέντων εμπορευμάτων όσο και των τονοχιλιομέτρων, παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Κινητές, αυτοκινούμενες μονάδες».

*Κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων (ποσοστό 36,7% των φορτώσεων) πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 30,1% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019. Η μεγαλύτερη αύξηση των φορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα (κατά 34,4%).

*Κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή από την άποψη του βάρους των φορτίων και των διανυθέντων τονοχιλιομέτρων, οι περισσότερες εκφορτώσεις (ποσοστό 36,5%) πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σημειώνοντας μείωση 29,9% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019. Ενώ, η μεγαλύτερη αύξηση των εκφορτώσεων παρουσιάστηκε στην Κεντρική Ελλάδα (κατά 35,2%).