Στην 3η θέση η Ελλάδα με το μεγαλύτερο αριθμό ραδιοφωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ (και 2η βάσει πληθυσμού)

Ο αριθμός των εταιρειών που λειτουργούσαν ραδιοφωνικό σταθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 5.017 το 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Ο αριθμός αυτός είναι κατά 300 μικρότερος σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (2016) και 11% ή 624 σε σχέση με τις 5.641 επιχειρήσεις το 2013.Number_of_Radio_broadcasting_enterprises.jpg

Το 2017, οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις δημιούργησαν €2.652 εκατομμύρια προστιθέμενης αξίας ή 29% λιγότερο σε σχέση με το 2013 ενώ εμφάνισαν έσοδα €5.192 εκατ. από €6.979 εκατ. το 2013.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ραδιοφωνικών επιχειρήσεων σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα 

Ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ο αριθμός των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων ήταν ο υψηλότερος στην Ισπανία (963). Ακολουθούν η Ιταλία (720), η Ελλάδα (622), η Ουγγαρία (310) και η Πορτογαλία (293). Αντίθετα, ο μικρότερος αριθμός ήταν στο Λουξεμβούργο (6), στην Εσθονία (10), στη Σλοβακία (16), στη Λιθουανία (23) και στην Κύπρο (37).Highest_number_of_RB_enterprises

Λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό των χωρών, ο αριθμός των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων ανά εκατομμύριο πληθυσμού διαμορφώνεται σε 76 για τη Σλοβενία και ακολουθεί δεύτερη η Ελλάδα με 58, η Κύπρος (43), η Κροατία (38), η Ουγγαρία (32) και η Πορτογαλία.
Σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων οι ραδιοφωνικές επιχειρήσεις απασχολούσαν 48.345 εργαζόμενους ή 14% λιγότερους από το 2013.

Radio_broadcasting_in_the_EU

Τον υψηλότερο αριθμό εργαζομένων στις ραδιοφωνικές επιχειρήσεις είχε η Γερμανία με 8.727 απασχολούμενους και τον μικρότερο η Σλοβακία με 63 εργαζόμενους.