Στο ΚΕΑΟ και μέχρι 31/1/2022 η ρύθμιση κορωνο-χρεών μέχρι 48 δόσεις – Ποιές οφειλές ρυθμίζονται

Έως 31 Ιανουαρίου 2022 θα μπορούν οι εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι να αιτηθούν τη ρύθμιση οφειλών που γεννήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει την υποβολή σχετικής αίτησης στο ΚΕΑΟ, δηλαδή στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και η ρύθμιση παρέχει το δικαίωμα εξόφλησης του χρέους μαζί με τις προσαυξήσεις σε έως 48 δόσεις.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο e-ΕΦΚΑ, ορίζονται οι οφειλές που ρυθμίζονται με αυτόν τον τρόπο:

* Ληξιπρόθεσμες οφειλές επιχειρήσεων και εργοδοτών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

*Ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020 καθώς και τυχόν δόσεων από συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών.

*Όσες από τις παραπάνω οφειλές τελούν σε αναστολή είσπραξης.

Η ρύθμιση παρέχει το δικαίωμα εξόφλησης του χρέους μαζί με τις προσαυξήσεις, σε έως 48 δόσεις. Η διαδικασία θα γίνεται ως εξής:

Η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής η ρύθμιση επιβαρύνεται με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο.

Αν οφειλές υπαχθούν σε σχήμα ρύθμισης έως και 24 αντί 12 μηνιαίων δόσεων, όπως ίσχυε, κατ’ εξαίρεση, δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.
Από την ημερομηνία υπαγωγής δεν υφίσταται άλλη επιβάρυνση πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και τόκων λόγω μη εκπρόθεσμης καταβολής.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης συνεχίζει να ορίζεται σε 50 ευρώ.