Το Χρηματιστήριο Αθηνών διέγραψε τις μετοχές των Μπάμπης Βωβός, Τηλέτυπος, Αλφα Γκρίσιν, Πήγασος, Χατζηκρανιώτη

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών αποφάσισε αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών των ακόλουθων εταιριών, οι οποίες τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών:
ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (ISIN: GRS421003005)

 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (ISIN: GRS212293005)
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (ISIN: GRS480003003)
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ISIN: GRS370003006)
ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. (ISIN: GRS348003005)

Ως ημερομηνία αφαίρεσης όλων των μετοχών των προαναφερόμενων εταιριών από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Επίσης η Επιτροπή ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στα ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας «ATTICA BANK Α.Τ.Ε.», από την εταιρία – Μέλος «EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί των εν λόγω προϊόντων την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.