ΒΙΟΤΕΡ: Επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο η συμφωνία εξυγίανσης

Τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης ανακοίνωσε η Βιοτέρ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η ΒΙΟΤΕΡ, στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της ότι με την υπ’ αριθμόν 558/07.12.2020 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια Δικαιοδοσία) έγινε δεκτή η από 30.03.2018 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης των αρ. 106′ επ. Ν. 3588/2007.
Επικυρώθηκε, έτσι, σύμφωνα με την εταιρεία, η από 30.03.2018 συμφωνία εξυγίανσης της ΒΙΟΤΕΡ και της εκ του νόμου προβλεπόμενης πλειοψηφίας των πιστωτών της, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την από 14.02.2019 συμφωνία εξυγίανσης.