Ενεργητικό μιας επιχείρισης (καμία σχέση με το «asset» Βαρουφάκης)

Το Ενεργητικό αποτελείται συνήθως από τρία μέρη: το πάγιο ενεργητικό, το κυκλοφορούν ενεργητικό και τις ασώματες ακινητοποιήσεις.

Περιλαμβάνεται επίσης και ένας λογαριασμός, ο οποίος λέγεται μεταβατικός και περιλαμβάνει έξοδα, τα οποία αν και πληρώθηκαν στην τρέχουσα χρήση, αφορούν την επόμενη.
Τους μεταβατικούς λογαριασμούς δεν τους περιλαμβάνουμε σε αριθμοδείκτες.

(και για να δώσουμε και μία αίσθηση του χιούμορ ενεργητικό είναι τα assets στα αγγλικά, φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας, Αλέξης Τσίπρας για τον Γιάνη Βαρουφάκη για να δείξει ότι η κυβέρνησή του είχε ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο. Η ιστορία έδειξε ότι το «asset Βαρουφάκης» ξαναχρεοκόπησε τη χώρα και γέμισε μόνο τη δική του τσέπη από τα βιβλία που πούλησε με περιεχόμενο την ελληνική κρίση).