Υποκριτικός ο χαρακτήρας των βελτιώσεων του νομοσχεδίου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)».

Διατυπώθηκαν μόλις 19 σχόλια με τη συμμετοχή ελάχιστων φορέων ενδιαφερομένων. Βέβαια, κάποιος θα αναρωτηθεί, ποιά η σημασία του νόμου και των ελάχιστων βελτιώσεων, όταν η πολιτεία θεσπίζει την αρχή της ατιμωρησίας σχεδόν όλων των οικονομικών εγκλημάτων που έγιναν την προηγούμενη περίοδο με πρωταγωνιστές κυρίως τις τράπεζες και τα στελέχη τους; Αναφερόμαστε στα δάνεια που δόθηκαν αποδεδειγμένα εκτός τραπεζικής πρακτικής και βεβαίως τα κουρέματα που τώρα ακολουθούν, περιπτώσεις που εμπεριέχουν και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Όμως όλα αυτά μπαίνουν στο αρχείο μαζί με τους πρωταγωνιστές τους, καθώς η κυβέρνηση εφηύρε την «έγκληση του νομικού προσώπου», καταργώντας στην πράξη τους δικαστές.

Οπότε, τώρα έρχεται ένας νέο νόμος με κάποιες βελτιώσεις και για να ενσωματωθεί σχετική οδηγία της ΕΕ. «Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί»!

Για να πάμε στα σχόλια, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα του νόμου να απενταχθούν οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας, διότι όπως αναφέρεται έχουν ενταχθεί λόγω λανθασμένης ερμηνείας ως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που διαθέτουν στο κοινό μέσω της αγοράς μερίδια ή μετοχές τους. Όμως, οι ΑΕΕΑΠ δεν διαθέτουν στο κοινό τις μετοχές τους, αλλά αυτό γίνεται μέσω τρίτων επιχειρήσεων επενδύσεων και πιστωτικών ιδρυμάτων.

Εμείς θα διατυπώσουμε το ρητορικό ερώτημα, που δεν σχετίζεται με το δικαιολογημένο σκεπτικό της ΕΘΕ: Και εάν μέσω των ΑΕΕΠ και των αγοραπωλησιών ακινήτων γίνεται ξέπλυμα;