Υπουργείο Εργασίας: Έξι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών

Στην Ολομέλεια εισάγεται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, και ψηφίζεται μέχρι το βράδυ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Στο νομοσχέδιο ορίζονται οι παρεμβάσεις που θα γίνουν εντός Δεκεμβρίου και αφορούν σε θέματα, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που προκαλεί η πανδημία. Οι παρεμβάσεις είναι οι εξής:

  • Καταβολή του έκτακτου επιδόματος στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
  • Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τον Νοέμβριο. Οι εργαζόμενοι, θα λάβουν την ειδική αποζημίωση έως 800 ευρώ, με παράλληλη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Μεταφορά της κανονικής άδειας του τρέχοντος έτους έως τις 30 Ιουνίου του 2021 για εργαζόμενους, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από το Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.
  • Μετάθεση έως τις 30 Απριλίου 2021 της καταληκτικής ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4611/2019, σχετικά με τον προσδιορισμό ασφαλιστικών οφειλών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.
  • Καταβολή σε πέντε μηνιαίες δόσεις των οφειλών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 για μη μισθωτούς.
  • Παράταση έως τις 30 Απριλίου 2021 της θητείας των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.