Ένσταση κατά του αποκλεισμού της στο διαγωνισμό για το καζίνο στο Ελληνικό κατέθεσε η Hard Rock

Ο πρόεδρος της Hard Rock International, Τζιμ Άλλεν.

H Hard Rock International κατέθεσε ένσταση επί των αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), σχετικά με τον αποκλεισμό της από τη συνέχεια του διαγωνισμού για παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό. Η ένσταση κατατέθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η Hard Rock κατέθεσε την προσφυγή της μια ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που της παρείχε ο νόμος (Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020).

Η ΑΕΠΠ έχει περιθώριο 15 εργάσιμων ημερών για να εκδώσει απόφαση επί της ένστασης.