Καζίνο Ελληνικού: Η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) απέκλεισε τη Hard Rock από το διαγωνισμό

Ο πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Βαγγέλης Καραγρηγορίου.

Με ομόφωνη απόφαση  η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) ενέκρινε την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης που πρότεινε τον αποκλεισμό της εταιρείας Hard Rock από τη συνέχεια του διαγωνισμού αδειοδότησης καζίνο στο Ελληνικό, αφήνοντας μόνη της την κοινοπραξία Mohegan-ΓΕΚ Τέρνα. Στην πράξη ήταν και ο πιο αφοσιωμένος παίκτης, αφού η Mohegan ασχολήθηκε με τον διαγωνισμό πρώτη, προετοιμάζοντας τη συμμετοχή της με μεθοδικότητα και επιλέγοντας μία μεγάλη ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να κατέβει μόνη της αλλά θέλει μαζί της έναν ισχυρό σύμμαχο.

Όπως επανειλλημμένως είχε γράψει το THECEO.gr, είχαν προκύψει ατέλειες στο φάκελο της Hard Rock (εγγυητική επιστολή διαφορετική από αυτή που προβλεπόταν στους όρους του διαγωνισμού, αδυναμία προσκόμισης απαιτούμενης τραπεζικής βεβαίωσης για τα διαθέσιμα προς επένδυση κεφάλαια, μη πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων για εμπειρία ανάπτυξης καζίνο). Προηγουμένως, η ΕΕΕΠ είχε αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού προκειμένου η εταιρεία να υποβάλλει προσφορά, αλλά και πάλι η προσφορά της είχε ελλείψεις.

Το επόμενο βήμα είναι η καθαρογραφή της απόφασης και η κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους. Από την κοινοποίηση της απόφασης, προβλέπεται διάστημα 10 ημερών για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Εν συνεχεία η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) θα αποφανθεί προκειμένου να ανοίξει ο φάκελος της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς της κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Με βάση σχετικές δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών της Hard Rock, προσφυγή κατά της απόφασης της ΕΕΕΠ θα πρέπει να θεωρείται πιθανή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης δήλωσε χθες ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην περίπτωση προσφυγών και εξήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ώστε να αρχίσουν οι πρόδρομες εργασίες στο Ελληνικό πριν ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του καζίνο, κάτι που μέχρι τώρα αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει η επένδυση.

 

Γεωργιάδης: Συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Παιγνίων για καζίνο