Ο Δ. Ντζανάτος της Επιτροπής Παιγνίων μόλις παραιτήθηκε από την AVE Group (Βαρδινογιάννης)

Ο άνθρωπος που ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας τοποθέτησε πρόεδρο στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) Δημήτρης Ντζανάτος – ορκωτός ελεγκτής πρώην πρόεδρος Grant Thornton και στέλεχος άλλων ελεγκτικών εταιρειών, ο οποίος ήλεγχε οικονομικές καταστάσεις μεταξύ άλλων και εταιρειών που αποδείχθηκαν ότι έκρυβαν οικονομικά σκάνδαλα (Creta Farms, ΕΒΖ, Globo, Άσυλο Ανιάτων κλπ.) αλλά ο ίδιος δεν το διαπίστωσε για να το σημειώσει στους ελέγχους του –  θυμήθηκε να παραιτηθεί από μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας AVE Group. Η AVE Group είναι η πρώην Audiovisual (Επιχειρήσεις Οίκου και Εικόνας Α.Ε.) και ελέγχεται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη.

Από επίσημα έγγραφα προκύπτει ότι ο κ. Ντζανάτος δεν είχε παραιτηθεί από την AVE Group ενώ είχε διοριστεί στη θέση του προέδρου της ΕΕΕΠ. Στις 10.12.2020 «πέρασε» από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, στις 21/12/2020 εξέδωσε απόφαση για τον διορισμό του ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρος η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31/12/2020.Τελικώς, στις 21/1/2021 ο κ. Ντζανάτος υπέβαλε παραίτηση από μέλος της AVE Group.

Πάλι καλά, που η AVE Group δεν έχει προς το παρόν δραστηριότητα στα τυχερά παίγνια. Για το μέλλον και το ενδεχόμενο επέκτασης στον κλάδο ουδείς μπορεί να γνωρίζει ούτε για την AVE, ούτε για τους μετόχους της.

Και μία τελευταία λεπτομέρεια: Ο κ. Ντζανάτος πριν γίνει μέλος Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας ήταν ορκωτός ελεγκτής της, δηλαδή ήλεγχε τις οικονομικές της καταστάσεις.