Πέτρος Πετρόπουλος: Αλώβητη η εταιρεία το 2020 στη βαθιά ύφεση της οικονομίας – Αμετάβλητες πωλήσεις, μικρή μείωση στα κέρδη

Μία από τις πιο αξιόλογες εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η Πέτρος Πετρόπουλος. Σε μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και τον κλάδο των μεταφορών οι πωλήσεις του ομίλου το 2020 διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2019. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 117,6 εκατ. ευρώ από 117,3 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν 5,9% έναντι 7,3 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν 13% στα 4,8 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας μειώθηκαν 5,1% στα 3,3 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα €24,7εκ από €14,6εκ το 2019 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός στα €13,7εκ από €5,9εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε €11εκ. από €8,7εκ. στις 31.12.2019.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €36,1εκ από €35,9εκ το 2019.
Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις 31.12.2020 ήταν 55% έναντι 64,9% την 31.12.2019.

H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονίκη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέµει και υποστηρίζει µεγάλο εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιοµηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέµβιες µηχανές, αγροτικά, χωµατουργικά και βιοµηχανικά µηχανήµατα, λιπαντικά, µπαταρίες και ελαστικά.